กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำโดย  ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วมและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล  ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง