เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกันบริจาคแผ่น CD-DVD เก่าที่ไมไ่ด้ใช้แล้วและลูกแม๊ก มอบให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล 802/410 หมู่ที่ 12 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 เพื่อนำไปรีไซเคิลแปลงเป็นรายได้เพื่อใช้ในกิจการของสมาคม  

นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ กล่าวว่า ทางสมาคมจัดทำโครงการขอรับบริจาคแผ่นซีดีและดีวีดีที่ไม่ได้ใช้แล้วตั้งแต่ปี 2553 ระยะเวลากว่า 4-5 ปี เนื่องจากทุกวันนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับทางสมาคมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม เกรงว่าหากทำลายขยะเหล่านี้อย่างผิดวิธีก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนได้ เราจึงขอรับบริจาคสิ่งของอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้งานแล้วมาแปลงเป็นรายได้ นำกลับมาดูแลพี่น้องคนพิการที่ยากลำบากทั่วประเทศ เนื่องจากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ (ส.พ.ค.) มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาให้กับคนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น