เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมใจน้อมถวายบังคม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา