ด้วยสถานการณ์การแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยากต่อการควบคุมในการดำเนินธุรกิจรวมถึงคู่แข่งทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้จัดงานประชุม Leader Meeting เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอแผนงานในการเตรียมทัพและปรับกระบวนยุทธ์การบริหารด้วยการสร้าง Value Creation ทั้งกระบวนการ เพื่อรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และเคลื่อนทัพ Polymer Technology Solution Provider มุ่งสู่เป้าหมาย