กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้ง ที่ 22 ในหัวข้อ “Another side of the world เทคโนโลยีธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมกัน” ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬา-สระบุรี จ.สระบุรี จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย