ในวันที่ 27 ตุลาคม 54 ที่ผ่านมาทางกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล ได้นำถุงยังชีพเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีซึ่งนายก อบต.ลาดหลุมแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ถุงยังชีพ ซึ่งน้ำใจ และความสามัคคีของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทำให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับบริจาค รู้สึกทราบซึ่งในน้ำใจที่ทางกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้มอบให้