คุณบัญชา – คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล ในนามประธานจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปากแพรก ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ. ระยองในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558