กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจัดกิจกรรม Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 11/2566” มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือและทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยมีการยางแห่งประเทศไทยร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและหมอนที่ผลิตจากยางพาราในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นได้นำคณะผู้ร่วมงานสัมมนา AREF-IC 2024 จากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลี ไปเยี่ยมชมสวนยางพาราแบบผสมผสานโดยเจ้าของสวนยางได้จัดสรรพื้นที่ทำการเพาะปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้นอื่นๆ รวมทั้งเลี้ยงผึ้งภายในบริเวณสวนยาง เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพิ่มนอกจากผลิตภัณฑ์จากยางพารา