ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER  AWARD 2019”  3 รางวัล ได้แก่ Best Quality,Best Cost Improvement และ Best Delivery จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD.โดย คุณปณิธาน  ชุณหสวัสดิกุล,Mr. TOSHIRO IWATA  และคุณพิมลพรรณ  พจน์ไตรทิพย์  ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเป็นตัวแทนขึ้นรับมอบจาก Mr.Sadakazu Tani, President of TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย