กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 – 2566 (Demand Response Pilot Project) โดยใช้โปรแกรม Demand Response ในรูปแบบ Firm (Commit Capacity DR Program) เพื่อทดสอบการลดการใช้ไฟฟ้าทดแทนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง PEA มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของ PEA 74 จังหวัด จำนวน 44.5 เมกะวัตต์ต่อช่วงเวลา โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้ารับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 – 2566 โปรแกรมช่วงค่ำ (เวลา 19.30-22.30 น.) จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 4 บริษัท โดยมี คุณธันวา จรกิจ ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบ บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์, คุณเสถียร อินก๋อง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนรับมอบ บจ. พี ไอ อินดัสทรี สาขาระยอง และ คุณอินทุอร ธรรมสอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง เป็นผู้แทนรับมอบ บจ. พัฒนาธุรกิจสากล และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา