เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงได้จัดทำโครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” จำนวน 35 ตู้ ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน 35 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านการอ่านและพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้สูงขึ้น 

โครงการ “Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต” ครั้งที่ 9 ได้มอบตู้หนังสือให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเกษม ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท  โดยฝ่ายขาย บริษัท อินโนเวชั่น โพลีมิกซ์ จำกัด (IPM) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ  และเข้าร่วม กิจกรรม Play Station ทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ  เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้