กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ชมรม Design, Build, and Fly (D/B/F) หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในการแข่งขัน Cessna / Raytheon Missile Systems Missile Systems – DBF Competition 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2562 ที่รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ทั้งด้านการออกแบบ การสร้าง และทดสอบความสามารถในการบินของเครื่องบินบังคับวิทยุที่ควบคุมด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบไร้คนขับซึ่งสามารถตอบสนองภารกิจที่กำหนดไว้ได้ดี เจตนารมณ์ในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์

โดย ทีมใกล้รุ่ง จากชมรม DBF จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผ่านการทดสอบด้านเทคนิคและภารกิจทั้งภาคพื้นดินและภารกิจการบิน คว้าอันดับที่ 26 จาก 104 ทีมทั่วโลก ติดตามดูผลงานนักศึกษาได้ที่ https://www.facebook.com/cunitadaero