หน้าแรก

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”


ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ


“Sustainable Natural Rubber Initiative”

2019
ธันวาคม 2

Training in-house traceability system to Cooperatives and apply in RSS-P Production

Training in-house traceability system to Cooperatives  and apply in RSS-P Production
ตุลาคม 7

Innovation group support and set up packing line at ware house, Trang province

Innovation group support and set up packing line at ware house, Trang province
กรกฎาคม 23

กลุ่มบริษัทอิโนเวชั่น ร่วมพิธีลงนาม (MOU) “วิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม”

กลุ่มบริษัทอิโนเวชั่น ร่วมพิธีลงนาม (MOU) “วิจัยและพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมี่ยม”
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประสานความร่วมมือโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ระหว่าง กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย, ชุมนุม สกย. เครือข่ายปะเหลียน และ สกย. จ..Read More