หน้าแรก

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”


ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ


“Sustainable Natural Rubber Initiative”

2020
มีนาคม 14

พิธีส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” (Trang Model)

พิธีส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” (Trang Model)
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทยสู่อุตสาหกรรมโลก” โครงการระยะที่ 1 “Trang Model” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บจ. พี ไอ อินดัสทรี ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. โดย บจ. พี ไอ อินดัสทรี ได..Read More
กุมภาพันธ์ 20

บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ และคลังสินค้าจังหวัดตรัง

บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ และคลังสินค้าจังหวัดตรัง
มกราคม 13

3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง 3 องค์กร คือ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล บร..Read More