หน้าแรก

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”


ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ


“Sustainable Natural Rubber Initiative”

2014
ตุลาคม 1

หนังสือ “โลกของยาง”

หนังสือ “โลกของยาง”
คุณรู้จัก “ยาง” ดีแค่ไหน แล้วคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากยางพาราซึ่งเป็น “ยางธรรมชาติ” แล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังได้คิดค้นและผลิต “ยางสังเคราะห์” มากมาย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลกให้หมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทาน ที่สำคัญคือ ยางทั้งสองชนิดนี้ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีกหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้า..Read More
2003
พฤศจิกายน 3

test

test
teseese