หน้าแรก

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”


ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้ริเริ่มโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ กยท. และกลุ่มสหกรณ์สวนยาง 6 แห่งได้แก่ สกก.นาบอน, สกย.คลองรอพัฒนา, สกย.บ้านโคกแต้ว, สกก.บ้านป่ากอ, สกย.บ้านหนองหว้า ประสานความร่วมมือกับชาวสหกรณ์สวนยาง เพื่อนำยางแผ่นรมควันเกรด Premium เข้าสู่ตลาดโลก นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน เริ่มทำโครงการต้นแบบกับ ชุมนุม สกย.เครือข่ายปะเหลียน โดยอยู่ระหว่างดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ


“Sustainable Natural Rubber Initiative”

2020
กุมภาพันธ์ 20

บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ และคลังสินค้าจังหวัดตรัง

บริษัท สยามไพโอเนียร์รับเบอร์ จำกัด เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ และคลังสินค้าจังหวัดตรัง
มกราคม 13

3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง 3 องค์กร คือ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล บร..Read More
2019
ธันวาคม 2

Training in-house traceability system to Cooperatives and apply in RSS-P Production

Training in-house traceability system to Cooperatives  and apply in RSS-P Production