หนังสือ “โลกของยาง”

คุณรู้จัก “ยาง” ดีแค่ไหน แล้วคุณรู้หรือไม่ว่านอกจากยางพาราซึ่งเป็น “ยางธรรมชาติ” แล้ว นักวิทยาศาสตร์ยังได้คิดค้นและผลิต “ยางสังเคราะห์” มากมาย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลกให้หมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทาน ที่สำคัญคือ ยางทั้งสองชนิดนี้ใกล้ชิดกับชีวิตมนุษย์มากกว่าที่คุณเคยรู้เสียอีกหนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้าไปสัมผัส “โลกของยาง” ทุกแง่มุมและจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนช่วยไขข้อข้องใจของคุณที่มีต่อยางอย่างถึงแก่น ตั้งแต่แหล่งกำเนิดในป่าอะเมซอน เส้นทางลำเลียงสู่ยุโรป บทบาทของยางในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ การค้นพบยางสังเคราะห์ยางและการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ตลอดจนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยหนังสือ “โลกของยาง” มีความน่าสนใจในตัวเนื้อหาอยู่แล้ว แต่น่าสนใจมากขึ้นเมื่อผู้เขียนคือ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ซีอีโอและนักวิทยาศาสตร์ผู้กุมบังเหียนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น องค์กรยักษ์ใหญ่ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการอุตสาหกรรมยางและยานยนต์มากว่า 30 ปี แม้โดยรวมเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะอัดแน่นไปด้วยความรู้ทางวิชาการและศัพท์แสงทางวิทยาศาสตร์ ทว่าผู้เขียนได้เล่าด้วยภาษาที่ลื่นไหลและอ่านเข้าใจง่าย รวมทั้งมีเกร็ดความรู้สอดแทรกเป็นระยะ จึงช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้อย่างดีไม่ว่าคณุ จะอา่ นหนงั สอื เลม่ นี้เพือ่ รูเ้ ท่าทนั แวดวงอุตสาหกรรมยาง อ่านเพื่อเป็นความรู้สำหรับพกพาความมั่นใจเข้าห้องสอบ หรืออ่านเพื่อนำไปบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับยางให้เจริญก้าวหน้า เราเชื่อว่า “โลกของยาง” จะตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครบถ้วนนับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของสำนักพิมพ์อินสปายร์ที่ได้ผลิตหนังสือคุณภาพอีกเล่มออกสู่สายพานหนังสือ และเราจะภูมิใจมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของยาง…