ติดต่อเรา

โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”

ที่อยู่ : กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
เลขที่ 18 ซอย รามคําแหง 30 (บ้านเรา) แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทร : 0-2375-5197

อีเมล์ : webmaster@elastomer-polymer.com