มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 11”

                กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 11” ให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ไปร่วมมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้…
Read More

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 7/2566 ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว อ.เมือง จ.นครนายก

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และ คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารจัดการโรงงานและการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมฝ่ายขายและการตลาด บจ. เคมี อินโนเวชั่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านชวดบัว อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งในครั้งนี้มอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. บ้านชวดบัว ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก และ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น…
Read More

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 6/2566 รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 จังหวัดปัตตานี

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมฝ่ายขายและการตลาด Natural Rubber และ บจ. ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 จ.ปัตตานี ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาภาคใต้ในครั้งนี้จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, ร.ร. บ้านคลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, ร.ร. บ้านตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ. ปัตตานี, ร.ร. เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)…
Read More

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 5/2566

          คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านการตลาด บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ จำกัด, คุณกิตติศักดิ์ ตั้งมิตรเจริญ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ พร้อมด้วยตัวแทนโรงงานและคลังสินค้ากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สาขาชลบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 5 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, โรงเรียนวัดเขาฉลาก ต.บางพระ อ.ศรีราชา…
Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน

                บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส สาขาระยอง บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินร่วมกับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยมี นายสุจินต์ สุขเกิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬากลางตำบลหนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ในสังกัด หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่…
Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส สาขาระยอง บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรชาติและสิ่งแวดล้อมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณชายเขาน้ำตกเขาพนมสาทร์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง…
Read More

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง คลองขอนลาย จ.ระยอง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง คลองขอนลาย จ.ระยอง             บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลีเมอร์ส บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลอง ขุดลอกผักตบชวากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ณ คลองขอนลาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งกิจกรรมจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566…
Read More

โครงการมอบหนังสือ มอบอนาคต ครั้งที่ 4/2566

คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 4 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขายี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนบ้านต้นลำแพน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, โรงเรียนวัดวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยา) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 91,000.- บาท พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมภพ ชวนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการรงเรียนวัดเขายี่สารได้จัดชุดการแสดงหุ่นสายโดยนักเรียน “คณะหุ่นสายช่อชะคราม”…
Read More