กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชี่ยวชาญทั้งด้านยางและพลาสติก...

อ่านต่อ


Our Group CompanyInnovation Group News

- บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เข้าร่วมกิจกรรม "หมู่บ้าน อยู่เย็น" กับชุมชนหมู่บ้านสามเนิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
Wed, 15 Jun 2022
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส ร่วมจัดบูทกิจกรรมในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "หมู่บ้าน อยู่เย็น" ประจำปี 2565... อ่านต่อ >>

- บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนวัคซีน Moderna แก่โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี
Fri, 03 Jun 2022
คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ ผู้แทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้ามอบวัคซีน Moderna จำนวน 88 dose ให้แก่ คุณชญาดา กิจจาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร โรงพยาบาลเอกชล... ... อ่านต่อ >>

- KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน
Sun, 01 May 2022
บจ. คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) : KIT ได้รับการรับรองโรงงานผลิตแม่พิมพ์ยางมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานโรงงานผลิตแม่พิมพ์ ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประจำปี ... ... อ่านต่อ >>

- PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
Sun, 01 May 2022
PETROMAT เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น วันที่ 3 พ.ค. 65 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ... ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบ ATK ให้กับ อบต.ละหาร จ.ระยอง
Sun, 01 May 2022
คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี ตัวแทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจคัดกรองสำหรับพนักงาน เมื่อวันที่ 29 ... ... อ่านต่อ >>

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2565 (รุ่นที่ 18)
Wed, 02 Mar 2022
รายชื่อนกศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2565 (รุ่นที่ 18) ... อ่านต่อ >>

- เปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาด้านยางและโพลิเมอร์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2565 (รุ่น18)
Wed, 19 Jan 2022
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยียางและพลาสติกให้บริการคู่ค้าแบบครบวงจร รวมถึง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล กำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต และความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับคณะกรรมการสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษในหัวข้อ Frontier of Natural Rubber as a Sustainable Green Polymer
Wed, 19 Jan 2022
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, ศ. ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย Executive Advisor International and Technology Departmentร่วมกับคณะกรรมการสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Frontier of Natural Rubber... อ่านต่อ >>