เข้าสู่ระบบ

*
*

เข้าสู่ระบบครั้งแรก

*


คำแนะนำ

สำหรับพนักงานที่ต้องการดู Timeline ของตัวเอง

1.ให้บันทึกรหัสผ่านครั้งแรก (เท่านั้น) ดูขั้นตอนการบันทึกรหัสผ่านครั้งแรก

2.เข้าระบบโดยกรอกรหัสพนักงาน และรหัสผ่านที่บันทึก

3.เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปดูไทม์ไลน์ตัวเองขั้นตอนการบันทึกรหัสผ่าน

1.ใส่รหัสพักงานในช่องรหัสพนักงาน และเว้นว่างในช่องรหัสผ่าน

2.กดปุ่ม Login

3.ป้อนรหัสผ่าน และบันทึก

4.เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสพนักงานและรหัสผ่านที่ตั้งไว้