คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำทีมฝ่ายขายและการตลาด Natural Rubber และ บจ. ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 จ.ปัตตานี ซึ่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่การศึกษาภาคใต้ในครั้งนี้จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี, ร.ร. บ้านคลองทราย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, ร.ร. บ้านตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ. ปัตตานี, ร.ร. เทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) อ.เมือง จ.ยะลา, ร.ร. วัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และ ร.ร. บ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธวาส มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 185,500.- บาท หลังจากเสร็จพิธีการพี่ๆ ได้พาน้องๆ เล่นเกมและกิจกรรมสันทนาการแจกของรางวัลกันอย่างสนุกสนาน