คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยทีมฝ่ายขายและการตลาด บจ. พี ไอ อินดัสทรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Play Station “มอบหนังสือ มอบอนาคต” และทุนสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี, โรงเรียนบ้านเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และ โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 101,500.- บาท อีกทั้งพาน้องๆ ทำกิจกรรมปลูกต้นแคคตัสร่วมในโครงการ Grow Green ปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี