สมท.วท.กห. ตรวจประเมินโรงงานผลิต Rubber Track Shoes

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานร่วมต้อนรับ พล.ต.วันชัย เกตุวิทยา ผอ.สมท.วท.กห และคณะทำงานตรวจสอบและทดสอบมาตรฐานยุทโธปกรณ์ ที่มาเยี่ยมชมและตรวจประเมินโรงงานผลิตแผ่นรองสายพาน (Rubber Track Shoes) ประจำรถถัง T-84 OPLOT เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง