กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดย บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด มอบเครื่องผสมกรดฟอร์มิกอัตโนมัติ (Automatic Formic Acid Mixing Machine) เพื่อช่วยให้เกษตรกรสวนยางสามารถควบคุมการผสมกรดฟอร์มิกในน้ำยางให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและทำให้น้ำยางมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์วิศวกรรม ออโตเมชั่นและโรโบติคของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ทั้งนี้ คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการบริหาร (ด้านโรงงานและการตลาด) นำทีมการตลาดและวิศวกรเดินทางไปมอบเครื่องผสมกรดฟอร์มิกอัตโนมัติให้แก่กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมูลค่าของโครงการในครั้งนี้จำนวน 150,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา