คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ ผู้แทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้ามอบวัคซีน Moderna จำนวน 88 dose ให้แก่ คุณชญาดา กิจจาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา