ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมต้อนรับ คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่จากกองจัดการโรงงาน การยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและหารือเกี่ยวกับการผลิตยางแท่ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา