กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ AREF-IC 2024

                ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียาง AREF-IC 2024 ภายใต้ Concept “Global Challenges and Opportunities in Rubber and Rubber Industry” ด้วยความร่วมมือจาก RETA, SRIJ, RSK, PRIM, MARGMA และ AIRIA เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก จ.พังงา โดยกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานจากเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดย ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล นายกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ และประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้

                  กิจกรรมภายในงานฟังการนำเสนอผลงานเทคโนโลยี 7 เซสชันด้วยกันคือ Challenges and Opportunities in Natural Rubber, Environmentally Friendly Materials from Rubber to Plastics, End of Life and Circular Economy, Rubber Technology and Engineering, Rubber and Polymers for Mobility, Science Advancement and Prospects of Rubber – Elastomer, Soft Matters, and Plastic Materials และ Latex and Rubber Industrial Products, Materials, and Components โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมนำเสนอผลงานกว่า 50 หัวข้อในรูปแบบ Oral presentation และ Poster presentation

               ทั้งนี้ ดร. บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Products: Transformation in Total Value Chain” ในเซสชัน Latex and Rubber Industrial Products, Materials, and Components (RIM), คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น บรรยายในฟอรั่ม “Global Challenges and Opportunities in Rubber and Rubber Industry” ร่วมกับ Dr. Roland Ngeow, Plastic and Rubber Institute Malaysia (PRIM), Malaysia, Prof. Mikihito Takenaka, Kyoto University,The Society of Rubber Science and Technology, Japan (SRIJ), Japan และ Dr. Min-Young Lyu, President Of The Rubber Society Of Korea (RSK), South Korea  อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ได้แก่ คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ บรรยายในหัวข้อ “Natural Rubber a key Sustainable Materials to solving Global Environmental Issues”, คุณภัทรวดี หนุนอนันต์ บรรยายในหัวข้อ “Sustainable development framework of natural rubber” และ คุณศรัณย์ รุจิตานนท์ บรรยายในหัวข้อ “Designing Technology & Automotive Transformation” นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้นำสินค้าและบริการ รวมถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติไปร่วมจัดแสดงภายในงานนี้อีกด้วย