เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 65 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดวอร์มให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย