ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เริ่มขาดแคลน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont Tyvek 600 Plus จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต่างทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและปลอดภัย

หมายเหตุ

โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์ ได้รับมอบของเมื่อวันที่ วันที่ 12 ก.ค. 2564

โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อและบริจาค