เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “อาสารักษ์ทะเลไทย ” ปี 3 ขัดอ่าง ล้างกระดอง ปกป้องเต่าทะเล ปลูกปะการังคืนระบบนิเวศให้ท้องทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้อิ่มเอมใจคือกิจกรรมไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้