^ Back to Top

 

 

NEWS

อินโนเวชั่น กรุ๊ป ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนและรักษาวัฒนธรรมไทย

IMG 3135

  เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย. ที่ผ่านมา พนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp กว่า 40 คน ได้ไปเยือน “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม” จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม นอกจากคณะของเราแล้วยังมีคณะอื่นๆ ทยอยมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีผู้คนเข้าไปทำกิจกรรมกันไม่ขาดสายแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตและการฟื้นตัวของสภาพป่าชายเลนที่ค่อยๆ เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนและผลกระทบจากการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

  หลังจากเสร็จภารกิจทางคณะได้เดินทางไปนมัสการ "หลวงพ่อบ้านแหลม" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดร่มหุบริมทางรถไฟสถานีแม่กลอง และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้อิ่มเอมใจกับกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา 5 วัด เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ได้แก่ วัดอินทาราม วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดบางกุ้ง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวัดบางนางลี่ใหญ่ นั่งเรือชมเสน่ห์เมืองแม่กลองแล้วสิ้นสุดกิจกรรมที่ตลาดน้ำอัมพวา ช็อป กิน เที่ยว อุดหนุนสินค้าของชุมชน

IMG 3151IMG 6779

IMG 3465IMG 7393

IMG 7245

 

 

 

 

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer