^ Back to Top

 

 

NEWS

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนโครงการค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้ง ที่ 22 ในหัวข้อ "Another side of the world เทคโนโลยีธรรมชาติที่เติบโตไปพร้อมกัน" ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬา-สระบุรี จ.สระบุรี จัดโดยชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer