^ Back to Top

 

 

NEWS

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2558

                ตามที่โครงการ Polymer Technology Summer Camp รุ่นที่ 13 ปี 2558 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 18 คน ดังรายนามตามเอกสารแนบท้าย
                ขอให้นักศึกษาส่งแบบยืนยันตอบรับภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 และมีกำหนดเข้ารับการรายงานตัวรวมทั้งร่วมพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ชั้น 4 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ซ.รามคำแหง 30 (บ้านเรา) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งผลการคัดเลือก นักศึกษาส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
 
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer