^ Back to Top

 

 

NEWS

งานสัมมนา Thailand Rubber Processing Technology 2015

          กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand Rubber Processing Technology 2015 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคการผลิต ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านยาง Rubber Compound และ Rubber Part Processing Technology ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 8.30–16.00 น. ณ ห้องไลแบรี่รูม ชั้น1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

 

การสัมนาครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรมยาง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ตลอดจนทิศทางแนวโน้มการวิจัยและพัฒนาแนวคิดที่แปลกใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อยกระดับศักยภาพทางด้านวิทยาการให้แก่อุตสาหกรรมยางให้เจริญก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

 
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer