^ Back to Top

 

 

NEWS

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ปทุมธานี

 
ในวันที่ 27 ตุลาคม 54 ที่ผ่านมาทางกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล ได้นำถุงยังชีพเขาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ซึ่งนายก อบต.ลาดหลุมแก้ว เป็นตัวแทนรับมอบ ถุงยังชีพ ซึ่งน้ำใจ และความสามัคคีของผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทำให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับบริจาค รู้สึกทราบซึ่งในน้ำใจที่ทางกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้มอบให้
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer