ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

(No.10) ญฎ 1410

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   31 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปนุวัฒน์   สำหรับแผนก Automation & Robotics Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน รับส่งพนักงาน จาก PI2 มา PAT
รายละเอียด

(No.04) 9กค 3235

Open26/10/2563 เวลา 17:53:23
วันที่ใช้รถ 30 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดวงกมล   สำหรับแผนก Engineering Dept. (Center)
จองใช้รถเพื่อ รับพนักงานกลับ
รายละเอียด

(No.10) ญฎ 1410

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ต.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปนุวัฒน์   สำหรับแผนก Automation & Robotics Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน รับส่งพนักงาน จาก PI2 มา PAT
รายละเอียด

(No.01) 9กค 2062

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 30 ต.ค. 63 เวลา 08:15   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วาสนา   สำหรับแผนก Quality Assurance Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน ไป บ.Valmet แหลมฉบัง ชลบุรี
รายละเอียด

(No.03) 7กต 4402

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณ วจี   สำหรับแผนก Accounting Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน ไปประชุม PI2
รายละเอียด

(No.10) ญฎ 1410

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 09:30   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปนุวัฒน์   สำหรับแผนก Automation & Robotics Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน รับส่งพนักงาน จาก PI2 มา PAT
รายละเอียด

(No.08) 1ฒท 7188

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ สาธิต   สำหรับแผนก Logistic Dept. (Warehouse Management)
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องานเวลา รับสินค้าที่ บ.พัฒนาฯ จำนวน 33 กล่อง ติดต่อคุณสาธิต LWM นำไปส่งที่ปิ่นทอง
รายละเอียด

(No.06) ญฒ 2347

อนุมัติ27/10/2563 เวลา 16:34:52
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวนิตย์ เหล่าสาร   สำหรับแผนก Administrative Dept.
จองใช้รถเพื่อ ซื้อน้ำแข็งปากแพรก
รายละเอียด

(No.11) ฮภ 6442

อนุมัติ27/10/2563 เวลา 16:38:00
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ชุติกาญจน์   สำหรับแผนก Administrative Dept.
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องาน นำรถเข้าศูนย์ ไป ฮอล์ประดับยนต์ ระยอง
รายละเอียด

(No.06) ญฒ 2347

อนุมัติ27/10/2563 เวลา 16:36:41
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 63 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวนิตย์ เหล่าสาร   สำหรับแผนก Administrative Dept.
จองใช้รถเพื่อ ไปซื้อน้ำแข็งปากแพรก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 103 รายการ